Masz pytania? Zadzwoń do nas!

+48 506 457 409
Wybudujemy Twoją elektrownię słoneczną

Program Mój prąd – jak uzyskać dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej?

Opublikowano: 2 listopada 2019 w kategorii Dla domu

Rządowy projekt „Mój prąd” to szansa na pozyskanie dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Wg szacunków pomysłodawców – Ministerstwa Energii i Ministerstwa Środowiska – rządowa pomoc przysłuży się do ekologicznego pozyskiwania prądu w około 200 tysiącach polskich domów. Jakie warunki trzeba spełnić, aby mieć szansę na uzyskanie dotacji?

Dofinansowanie do fotowoltaiki – kto może skorzystać z pomocy?

Rządowy projekt nie zakłada udzielania wsparcia firmom ani innym podmiotom gospodarczym – ze wsparcia mogą skorzystać wyłącznie gospodarstwa domowe. Energia wyprodukowana dzięki instalacji fotowoltaicznej ma przysłużyć się przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb domowników, tak aby nie było konieczności kupowania prądu od elektrowni. Co ważne, o dopłatę mogą starać się tylko Ci prosumenci, którzy zdecydowali się na montaż instalacji fotowoltaicznej już po ogłoszeniu programu, czyli po 23.07.2019. Trzeba też pamiętać o tym, że wnioski można składać dopiero po zakończeniu inwestycji. Oznacza to zakup, montaż instalacji oraz podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowanie licznika dwukierunkowego.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Program „Mój prąd” skierowany jest do osób, które zdecydowały się na zakup i montaż  instalacji fotowoltaicznej. Z programu nie mogą skorzystać osoby chcące rozbudować już istniejącą instalację lub otrzymały dofinansowanie w ramach innego programu. Dofinansowanie do fotowoltaiki można przeznaczyć zarówno na niezbędne urządzenia, okablowanie oraz robociznę. Pieniądze z programu mogą pokryć aż 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie przekroczą kwoty 5 000 zł.

Jak ubiegać się o rządowe wsparcie?

Wnioski o wsparcie w ramach programu „Mój prąd”  w pierwszej turze naborów można składać do 20 grudnia 2019 roku. Są one dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dwóch wersjach – z możliwością wypełnienia ręcznie lub elektronicznie. Termin kolejnego naboru rusza z początkiem 2020 roku. Warto pamiętać, że wnioski wypełniane ręcznie muszą zostać uzupełnione czarnym lub niebieskim długopisem drukowanymi literami. W innym przypadku mogą zostać odrzucone już na etapie weryfikacji. Przy wydawaniu decyzji kluczowy będzie przede wszystkim termin złożenie wniosku, jego kompletność oraz zgodność instalacji z założeniami programu. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 1. Fakturę za zakup i montaż instalacji PV opatrzoną adnotacją „Zgłoszono do programu priorytetowego Mój Prąd”, dopisek można dokonać odręcznie.
 2. Dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o zapłacie.
 3. Dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej
 4. Klauzulę informacyjną do wniosku (RODO).

Kompletny i poprawnie wypełniony wniosek jest oceniany według kryteriów dostępu i kryteriów jakościowych. Jeżeli wniosek wymaga uzupełniania lub jego ocena jest negatywna /pozytywna informacja przekazywana jest na adres e-mail wskazany we wniosku.

Jeśli Twój wniosek otrzymał pozytywną ocenę  dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy, który wskazałeś we wniosku o dofinansowanie.

Założenia szczegółowe Programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.
Wczesniejsze wpisy
Jak szybko zwróci się zakup instalacji fotowoltaicznej?
11 października 2019

Jak szybko zwróci się zakup instalacji fotowoltaicznej?

Dla każdego gospodarstwa domowego rachunki za prąd są znaczącym obciążeniem. Jedną z możliwości zaoszczędzenia może być montaż instalacji fotowoltaicznej, która przy odpowiednim […]

Program Czyste Powietrze – dofinansowanie na wymianę pieca i instalację fotowoltaiczną
15 kwietnia 2021

Program Czyste Powietrze – dofinansowanie na wymianę pieca i instalację fotowoltaiczną

Program Czyste Powietrze – na czym polega i do kogo jest skierowany? Program Czyste Powietrze jest ogólnopolską inicjatywną walki ze smogiem, za […]

Czy to się opłca?
24 września 2019

Czy to się opłca?

Tak! Dynamiczny rozwój technologii i konkurencja na rynku przyczyniły się do spadku ceny modułów fotowoltaicznych, przy jednoczesnej poprawie wydajności. Twoje rachunki za […]

Zaufali nam

Zadzwoń +48 506 457 409