Masz pytania? Zadzwoń do nas!

+48 506 457 409
Wybudujemy Twoją elektrownię słoneczną

Program Czyste Powietrze – dofinansowanie na wymianę pieca i instalację fotowoltaiczną

Opublikowano: 15 kwietnia 2021 w kategorii Fotowoltaika

Program Czyste Powietrze – na czym polega i do kogo jest skierowany?

Program Czyste Powietrze jest ogólnopolską inicjatywną walki ze smogiem, za jego działanie odpowiedzialne są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadrzędnym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Warunki udzielenia dofinansowania w programie Czyste Powietrze dają beneficjentom dodatkową możliwość skorzystania z innych dostępnych dotacji, pożyczek i ulg podatkowych.

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotowana jest między innymi:

 • wymiana nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na ekologiczne, spełniające najwyższe normy,
 • montaż lub modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u.
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • termomodernizację budynku
 • wymianę okien, drzwi i bram garażowych.

Czyste powietrze broszura

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej można uzyskać dofinansowanie wyższe o 5000 zł. W podstawowym poziomie dofinansowania można otrzymać do 30 tys. zł, w podwyższonym zaś do 37 tys. zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju podjętych przedsięwzięć oraz dochodów beneficjenta. Warto podkreślić, że dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem
dochodowym PIT. Warunki programu Czyste Powietrze, jasno określają wysokość dofinansowania dla poszczególnych przedsięwzięć. Szczegóły prezentujemy w tabeli:
Wysokość dofinansowania w ramach programu czyste powietrze

Jak uzyskać dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym dla województwa, w którym znajduje się modernizowany budynek. Dokumenty można składać osobiście w oddziale WFOŚIGW lub wysłać w wersji papierowej za pośrednictwem poczty. Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie przez platformę ePUAP, gdzie podpis pod wnioskiem można złożyć na przykład profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. Okres rozpatrywania wniosku trwa do 90 dni.

Niezbędne dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku:

 • dokument potwierdzający prawo własności budynku.
 • w przypadku współwłaścicieli- skany oświadczeń z danymi i podpisami współwłaścicieli, – w przypadku małżeństwa – skan oświadczenia z danymi i podpisem małżonka,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • audyt energetyczny, o ile został wykonany,
 • faktury i dokumenty potwierdzające płatność.

Warto wiedzieć, że o dofinansowanie można ubiegać się do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia inwestycji – ważna jest data wystawienia pierwszej faktury. Okres trwania inwestycji nie może być dłuższy niż 30 miesięcy. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 19-09-2018 roku do 31-12-2027 roku.

Wczesniejsze wpisy
Program Mój prąd – jak uzyskać dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej?
2 listopada 2019

Program Mój prąd – jak uzyskać dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej?

Rządowy projekt „Mój prąd” to szansa na pozyskanie dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Wg szacunków pomysłodawców – Ministerstwa […]

Rodzaj pokrycia dachowego a fotowoltaika – co trzeba wiedzieć?
30 stycznia 2020

Rodzaj pokrycia dachowego a fotowoltaika – co trzeba wiedzieć?

Panele fotowoltaiczne to wygodne i ekologiczne źródło energii. Pozwalają na produkcję prądu na własny użytek, skutecznie ograniczając wysokość rachunków za energię elektryczną. […]

Jak szybko zwróci się zakup instalacji fotowoltaicznej?
11 października 2019

Jak szybko zwróci się zakup instalacji fotowoltaicznej?

Dla każdego gospodarstwa domowego rachunki za prąd są znaczącym obciążeniem. Jedną z możliwości zaoszczędzenia może być montaż instalacji fotowoltaicznej, która przy odpowiednim […]

Zaufali nam

Zadzwoń +48 506 457 409