Masz pytania? Zadzwoń do nas!

+48 506 457 409
Wybudujemy Twoją elektrownię słoneczną

Ulga termomodernizacyjna, rozliczenie – jak i gdzie uwzględnić w zeznaniu podatkowym?

Opublikowano: 23 marca 2021

Od 2019 roku właściciele domów jednorodzinnych, które poddane zostały termomodernizacji, mogą skorzystać z ulgi podatkowej odliczając poniesione wydatki na zakup materiałów, instalacji czy na realizację usług z tym związanych.

Cel termomodernizacji

Promowane przez Europejski Zielony Ład pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych ma na celu znaczącą redukcję emisji spalin, a według założeń na 2030 rok, energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna czy z biomasy, ma stanowić 32% zużywanej w państwach UE energii. Aby zmobilizować społeczeństwo do termomodernizacji, w Polsce wprowadzono szereg rozwiązań zachęcających do inwestycji, m.in. w ekologiczne systemy grzewcze czy termoizolację istniejących budynków mieszkalnych, takich jak dotacje i ulgi. Wdrożony standard WT 2021 dotyczący nowych budynków powstających od 2021 również ma przyczynić się do szerszego wykorzystania ekologicznych rozwiązań w obszarze budownictwa mieszkaniowego.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna skierowana jest do osób fizycznych – właścicieli i potwierdzonych notarialnie współwłaścicieli nieruchomości mieszkalnych jednorodzinnych, rozliczających się wg skali podatkowej, jednolitej stawki podatku liniowego lub odprowadzających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczenie nie przysługuje, jeżeli modernizowany budynek jest podzielony na więcej niż dwa lokale mieszkalne oraz kiedy w jego bryle znajduje się lokal użytkowany komercyjnie o powierzchni zajmującej ponad 30% powierzchni nieruchomości.

Ulga termomodernizacyjna w zeznaniu podatkowym

Podstawą odliczenia od dochodu lub przychodu (dla osób korzystających z ryczałtu) jest posiadanie faktur VAT potwierdzających wydatki związane z zakupem, m.in. instalacji fotowoltaicznej, nowego kotła czy też materiałów na ocieplenie budynku, poniesione w danym roku podatkowym. Kwota zwrotu nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych, nie może też przekroczyć uzyskanego przez płatnika w danym roku dochodu lub przychodu, przy czym istnieje możliwość jej rozłożenia na kilka najbliższych lat. Co ważne, aby skorzystać z ulgi, inwestycję trzeba ukończyć w ciągu trzech lat od końca roku, w którym poniesiony został pierwszy wydatek na ten cel.

Co zrobić żeby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Żeby skorzystać z ulgi na termomodernizację, podatnik powinien wypełnić PIT/0. Co ważne, formularz ten nie jest samodzielną deklaracją podatkową, a załącznikiem do zeznań PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. W druku PIT/0 znajdziemy wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. Małżonkowie rozliczający się na PIT-36 lub PIT-37 łącznie wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/0. Gdy rozliczenia dokonują osobno, każdy z nich musi wypełnić go niezależnie dla siebie. Jeżeli podatnik deklaruje dochód niższy niż wydatki poniesione na termomodernizację, wówczas inwestycja podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wczesniejsze wpisy
Ulga termomodernizacyjna, rozliczenie – jak i gdzie uwzględnić w zeznaniu podatkowym?

Ulga termomodernizacyjna, rozliczenie – jak i gdzie uwzględnić w zeznaniu podatkowym?

Od 2019 roku właściciele domów jednorodzinnych, które poddane zostały termomodernizacji, mogą skorzystać z ulgi podatkowej odliczając poniesione wydatki na zakup materiałów, instalacji […]

Wiosenne czyszczenie paneli fotowoltaicznych
20 kwietnia 2021

Wiosenne czyszczenie paneli fotowoltaicznych

Instalacja fotowoltaiczna to system, który z racji swojej specyficznej funkcjonalności nie może być w żaden sposób osłonięty, a jako taki, wystawiony jest […]

Instalacja typu on-grid i off-grid
29 listopada 2019

Instalacja typu on-grid i off-grid

Instalacja fotowoltaiczna sieciowa (on-grid) preferowana dla gospodarstw domowych. W tym typie instalacji sieć energetyczna jest traktowana jako magazyn nadwyżek energii wyprodukowanych w […]

Zaufali nam

Zadzwoń +48 506 457 409